ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

* ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

* ΤΑΚΤΙΚΟ SERVICE

* ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SERVICE

* ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΝΩΝ

* ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΦΡΕΝΩΝ

* ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

* ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

* ΚΙΤ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

* ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

* ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ

* ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΤΕΟ

* ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

services